دفاتر فروش

f-f
دفتر شمالغرب کشور

آقای فریدون فضایلی

آدرس:پاساژ صاحب الامر-پلاک۱۵

تلفن: ۳۵۲۵۳۰۱۰-۰۴۱

۰۴۱-۳۵۵۵۱۷۵۴

آدرس ایمیل : tabriz@pirouzsoap.com


salimi
دفتر تهران

آقای حسن سلیمی

آدرس:خیابان صاحب جمع-جنب بنگاه باستانی-

پلاک ۱۴۹

تلفن: ۳۳۵۶۱۴۶۹-۰۲۱

آدرس ایمیل : tehran@pirouzsoap.com


mo

دفتر استان های خراسان و کیش

آقای حسین مقیمیان

آدرس:مشهد – بلوار مصلی-مصلی ۱۴-سرای مهدی

تلفن: ۳۶۶۰۶۰۶-۰۵۱۱

۰۵۱۱-۳۶۶۰۶۰۷

آدرس ایمیل : mashhad@pirouzsoap.com