صابون ۲۰۰گرمی مراغه

معرفی

پودر صابون لباس شویی

ویژگی های محصول

مخصوص: سرشوئی و حمام

رنگ: زرد، سفید(بدون رنگ)

طبیعی/بدون اسانس

محتوی: روغن نارگیل با قدرت کف دهی و پاک کندگی فوقالعاده

وزن هربسته: ۸۰۰گرم در کارتن ۱۸ بسته ای