پیام مدیرعامل

022

با سلام و احترام – چکیده آنچه را که طی سی و چند سال خدمتم در شرکت صابونسازی پیروز آموخته ام ، می خواهم در چند سطر بیان نمایم .

۱- کار تولید ، یعنی خلق یک محصول ، صفتی است خدائی .

برای خلق محصولی که مصرف کننده از آن استفاده کرده ، خیرش را دیده و مجددا بدون هیچگونه تعریف و تبلیغ و اجباری سراغ آن محصول رفته و خرید نماید . بایستی تولید کننده چنان عاشقانه ، صادقانه ، بدقت و صبورانه صدها عامل را ، از مواد اولیه گرفته – پروسه تولید تا بسته بندی و نحوه ارائه مناسب محصول نهائی به مصرف کننده به ترتیب کنار هم بچیند ، تا موفق شود که در دل مصرف کننده جایگاهی برای خود بیابد .

۲- کار تولید صبوری می خواهد و عشق و تلاش بی وقفه شبانه روزی ، برای تولید کننده بایستی کار ، عبادت باشد و محیط کار را معبد خود بداند – و باور داشته باشد که دروغ وکجی در تولید هرگز جایگاهی ندارد و ره به جائی نمی برد .

هر که این خصلت ها را نداشته باشد ، هرگز نمی تواند خالق یک محصول ارزشمند شود .
۳- تولید کننده اگر عرق ملی نداشته باشد و خود را دست پرورده این آب و خاک نداند و دینی را که نسبت به مردم این مرزوبوم دارد ، نخواهد و یا نتواند ادا نماید ، یقینا نمی تواند یک محصول خوب ارائه نماید .

۴- نام ایران برای ما تولید کننده ها کلمه مقدسی است . اگر همگی همت کنیم که هر محصولی را در ایران و بنام ایرانی ، چه در داخل و چه در خارج از کشور عرضه می کنیم ، چنان از کیفیت عالی و استانداری برخوردار نمائیم ، که همه مان به تولید چنین محصولی افتخار کنیم ، آنروز است که یقینا خواهیم توانست به نام ایران ، بعنوان یک برند ارزشمند جهانی ببالیم . آنروز دیگر کلمه ساخت ایران ، معرف کیفیت عالی محصول ما خواهد بود .

 

به امید روزی که بتوانیم در معرفی نام ایران بعنوان یک برند ارزشمند جهانی سهیم باشیم.

حسین انزابیان – مدیر عامل ۹۵/۹/۱۲